Prikazujemo 1–60 od 66 rezultata

120,00 kn

Antika i srednji vijek

Svetonije: Dvanaest rimskih careva

120,00 kn
80,00 kn
40,00 kn

Antika i srednji vijek

Cezar Gaj Julije: Moji ratovi

150,00 kn
50,00 kn
40,00 kn

Antika i srednji vijek

Razvijeni srednji vijek

40,00 kn
40,00 kn

Antika i srednji vijek

Flavije Josip: Judejske starine

250,00 kn
240,00 kn
70,00 kn
240,00 kn

Antika i srednji vijek

Watts Edward: Republika na samrti

140,00 kn

Antika i srednji vijek

Opsada i pad Konstantinopolja 1453.

100,00 kn
140,00 kn

Antika i srednji vijek

Hamerling Robert: Aspasija

120,00 kn

Antika i srednji vijek

Ringrose Kathryn: Savršeni sluga

180,00 kn

Antika i srednji vijek

Plutarh: Dijalog o ljubavi

75,00 kn

Antika i srednji vijek

Ilievski Petar: Život Mikenjana

250,00 kn

Antika i srednji vijek

Jordović Ivan: Stari Grci

140,00 kn
130,00 kn
130,00 kn
250,00 kn
250,00 kn
150,00 kn
240,00 kn
120,00 kn
150,00 kn

Antika i srednji vijek

Mirković Miroslava: Dioklecijan

80,00 kn
120,00 kn
100,00 kn
100,00 kn
140,00 kn

Antika i srednji vijek

Zamarovsky Vojtech: Otkriće Troje

100,00 kn
90,00 kn
40,00 kn
180,00 kn
80,00 kn

Antika i srednji vijek

Ulpijan: Knjiga regula

50,00 kn

Antika i srednji vijek

Herodot: Herodotova istorija

80,00 kn
80,00 kn

Antika i srednji vijek

Duruy Victor: Poviest grčka

50,00 kn
90,00 kn
160,00 kn
300,00 kn