Patačić Katarina: Pesme Horvatske

€ 26,54 Dostupno
Podijeli:

Pesme Horvatske

Patačić Katarina

 Pesme horvatske Katarine Patačić : (1781) / [za tisak priredio i pogovor napisao Alojz Jembrih]

Od šesnaestog stoljeća u sjevernohrvatskoj književnoj regiji, uz usmeno, živo je bilo tek religiozno stvaralaštvo anonimnih kajkavskih pjesnika okupljano u rukopisnim zbornicima (pjesmaricama). Na prvu nenabožnu knjigu pjesama literarna će produkcija našega sjevera tako čekati do 1781. kada se u Varaždinu ukoričuje kaligrafski pisana zbirka "Pesme horvatske" obilježena imenom grofice Katarine Patačić. Potekavši iz sredine koja je bila pod snažnim političko-ekonomsko-umjetničkim utjecajima iz središnje Europe, Katarinin će kanconijer reflektirati kasnobarokni i rokoko (stilski) ukus "galantnoga" osamnaestog stoljeća istodobno se oslanjajući i na tradiciju kajkavskih anonimnih pjesmarica brojnim posebnostima u rasponu od usmenoknjiževnih elemenata i popijevnosti do pojedinih tematsko-motivskih preokupacija. Detektiranje stranih i domaćih, suvremenih i tradicionalnih, umjetničkih i folklornih obilježja "Pesama", te propitivanje mogućih njihovih izvora cilj je ovoga istraživanja. 

Preporučamo

Top