/: Hrvatska jela na suvremeni način

€ 11,00 Dostupno
82,88 kn
  • Autor/
  • IzdavačGolden marketing
  • Šifra17381
  • Broj stranica191
  • Godina izdanja1995
  • Dimenzije16.5x21.5 cm
  • Mjesto izdavanjaZagreb
  • PismoLatinica
  • StanjeOdlično
  • UvezTvrdi
Podijeli:

Hrvatska jela na suvremeni način

/

 

Hrvatska jela na suvremeni način

Knji­ga Hr­vat­ska jela pri­kaz je hr­vat­sko­ga ga­s­tro­nom­skog iden­ti­te­ta od dav­ni­ne do danas. Riječ je o ku­har­skom pri­ruč­ni­ku koji oda­bi­rom jela hr­vat­skih re­gi­ja pre­do­ču­je hr­vat­sku na­cio­nal­nu ku­hi­nju. Hr­vat­sku ku­hi­nju obi­lje­ža­va nje­zi­na raz­no­li­kost: bo­gat­svo i os­kud­nost krša uz more, div­lji­na gor­sko­ga i pi­to­most pa­non­skog pej­za­ža. Ta zbir­ka re­ce­pa­ta naj­ti­pič­ni­jih hr­vat­skih jela obo­ga­će­na je broj­nim fo­to­gra­fi­ja­ma u boji.

 

 

 

 

Preporučamo

Top