Lingvistika

Lingvistika i lingvističke knjige odnose se na znanstveno proučavanje jezika. Počeci istraživanja jezika vidljivi su još u spisima drevnih kultura, međutim moderna lingvistika vuče korijene iz europske tradicije koja se značajnije počela oblikovati u srednjem vijeku. Među knjigama iz našeg Antikvarijata pronaći ćete one koje govore o imenima, prezimenima, dijalektima te o povijesti hrvatskog jezika. Možete saznati kakva je veza između jezika i kulture, identiteta i moći. Također možete ustanoviti čime se bave fonetika, semantika ili sintaksa. Stoga, opremite se najboljim lingvističkim knjigama i usavršite svoje gramatičko umijeće!

Top