Šurmin Ðuro: Hrvatski spomenici

€ 130,00 Dostupno
Podijeli:

Hrvatski spomenici

Šurmin Ðuro

 

Đuro Šurmin: Hrvatski spomenici

Hrvatski spomenici; Sveska I. (od godine 1100-1499.)

Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium; vol. 6.

Zbirku I. Kukuljevića i R. Lopašića popunio i za tisak priredio Đuro Šurmin.

Knjiga je tiskana ćiricom, dijelovi su na latinici i glagoljici. Šurmin je u ovom kapitalnom djelu za hrvatsku historiografiju obradio sve natpise u Hrvatskoj od Baščanske Ploče 1100. godine pa do 1499. Velik broj pravnih listina objavio je Ivan Kukuljević 1863. u Acta croatica - Listine hrvatske (donosi listine od početka do 1599. godine), a dopunio ga je Đuro Šurmin 1898. u 6. knjizi serije Monumenta historico-juridica slavorum meridionalium.

 

Preporučamo

Top