Bertoša Mislava: Djeca iz obrtaljke. Nametnuto ime i izgubljeni identitet

65,00kn Dostupno
Podijeli:

Djeca iz obrtaljke. Nametnuto ime i izgubljeni identitet

Bertoša Mislava

Mislava Bertoša: Djeca iz obrtaljke. Nametnuto ime i izgubljeni identitet

Rad je posvećen analizi lingvističkih strategija izmišljanja prezimena (i imena) djeci koju su roditelji u XIX. stoljeću anonimno prepuštali institucionaliziranoj skrbi nahodišta i analizi njihova socioantroponomastičkog aspekta. Uvodna poglavlja posvećena su povijesti fenomena napuštanja djece u Europi, pojavi brefotrofija i orfanotrofija kao laičkih ustanova, njihovoj organizaciji i svrsi u XIX. stoljeću, zakonima koji su u to doba regulirali napuštanje te mentalitetu i ponašanju nižih slojeva društva među kojima je najviše bilo potencijalnih i stvarnih ostavljača/ostavljačica vlastitih potomaka. Zatim je promatran specifičan tršćanski kontekst u kojem su se takvi događaji odvijali: povijesne, društvene, gospodarske, i demografske prilike u devetnaestostoljetnom Trstu, etnička, konfesijska i jezična raznolikost stanovništva, migracije u grad, epidemije, siromaštvo, izvanbračna rođenja isl. Ostala poglavlja posvećena su lingvističkoj i onomastičkoj dimenziji pojave napuštanja. Analizirano je 586 prezimena, najprije iz općelingvističke perspektive: prema više-manje standardnim jezičnim razinama – fonološkoj, semantičkoj, morfološkoj, i pridodanoj, stilističkoj razini, a posebna je pozornost posvećena fonološko-slogovnim, morfološkim i semantičkim obilježjima cjelovitih imenskih formula, točnije, glasovnoj, obličnoj i značenjskoj vrijednosti koju je u njoj izmišljeno ili poznato osobno ime osiguravalo izmišljenome prezimenu. Nakon ovih općelingvističkih analiza, izmišljena nahodska prezimena promatrana su sa socioantroponomastičkog aspekta: s obziroma na lokalnu, tršćansku &laquo ; ; mikrorazinu&raquo ; ; i širu, općiju &laquo ; ; makrorazinu&raquo ; ; jugo-zapadno-europskog XIX. stoljeća.

Preporučamo

Top