Bottomore Thomas: Elite i društvo

70,00 kn Dostupno
9.29 €
Podijeli:

Elite i društvo

Bottomore Thomas

 

Thomas Bottomore: Elite i društvo

Bottomorova studija "Elite i društvo" predstavlja kritičko razmatranje problema vladajuće elite u političkoj teoriji i u stvarnosti suvremenog društva. U njoj Bottomore vrši analize na dva međusobno povezana plana: s jedne strane, on pokazuje genezu, ideološke korjene i smisao teorija o vladavini elita; a, s druge, ispituje promjene u socijalnoj stratifikaciji modernog društva, nastojeći utvrditi koliko jačanje društvenog položaja i utjecaja takvih društvenih slojeva, kao što su intelektualci, menadžeri i birokrati, vodi zaista ka vladavini elita. Prateći genezu riječi elita, od opisivanje robe izuzetne finoće u sedamnaestom stoljeću, preko njezine primjene na udarne vojne jedinice ili više rodove plemstva, pa sve do njezine široke upotrebe u konzervativnim sociološkim teorijama kraja devetnaestog i prve polovine dvadesetog stoljeća, Bottomore kritizira Paretovu i Moskinu koncepciju „vladajuće elite“ i „političke klase“, naročito njezin konzervativni naboj. Pokazujući kako se taj pojam razvijao kod kasnijih teoretičara, koji su pod elitom podrazumijevali grupe zanimanja koje, iz bilo kojih razloga, imaju visok status u društvu, Bottomore ističe kako bi kritična upotreba ovog pojma mogla biti plodotvorna za analizu političke strukture i političkih odnosa suvremenih društava. S tog stajališta, on posvećuje posebnu pažnju analizi položaja „političke elite“ u raznim tipovima suvremenih društava. Odlikujući se trezvenošću i racionalnošću, Bottomore odbacuje sva prethodna shvaćanja elite, izuzev djelomično Milsovog, prihvačajući ovaj pojam samo kao pomoćno sredstvo konkretne sociološke analize određenih društava. U tome je i najveća vrijednost njegove „radikalne“ sociologije, iako je ona u znatnoj mjeri ostala zatočenik utopijskog ideološko-vrijednosnog koncepta razvoja društava u budućnosti.

 

 

 

Preporučamo

Top