Radauš Vanja: Mi pamtimo...

€ 40,00 Dostupno
Podijeli:

Mi pamtimo...

Radauš Vanja

 

Vanja Radauš: Mi pamtimo...

SUVREMENI UMJETNICI HRVATSKE
KNJIGA PRVA

Bakrotisak „Tipografije“
Predgovor: Vanja Radauš

Knjiga sadrži 46 reprodukcija linoreza nastalih za vrijeme autorovog boravka u partizanima

IZ PREDGOVORA:

Ovaj niz linoreza nastao je još koncem godine 1943., kada sam nakon kraćeg boravka na Žumberku krenuo preko Pokuplja, Banije, Korduna u Liku.
U Žumberku se rodila klica za tu mapu, gdje sam je prvi put vidio potpuno upropaštena, srrušena i spaljena sela i naišao na prve jame. Tu sam prvi put sagledao krvave i užarene horizonte, to su gorjela sela i gradovi. Tu sam prvi put čuo vrisak i jauk žena, koje su Nijemci oko Sošica tukli, vješali i silovali. A kada smo, probijajući se kroz neprijateljski obruč, prelazili iz Žumberka u pokuplje, pa zatim u baniju i Kordun, prolazili smo kroz uništena naselja, kraj stravičnih jama, koje su bile pune poklanih žrtava. Na Kordunu, Baniji i Lici svaka stopa je grob. Od naselja negdje su se vidjeli još temelji bivših kuća zaraslih šikarom, šipražjem. Jame strašne i jezive svuda uokolo, a preživjeli narod sklonjen po bajtama - priča - priča o danima užasa. Taj narod govori sa stravom o svemu onom, što je pored njih i preko njih prešlo.
Nema kuće ni ognjišta, koji nekoga svog ne oplakuju, ali se isto tako rijetko nađe ognjište, koje nema nekoga svoga u Oslobodilačkoj borbi.

 

 

 

Preporučamo

Top