Grubačić Slobodan: Aleksandrijski svetionik

150,00 kn

Slobodan Grubačić: Aleksandrijski svetionik

Tumačenja književnosti od aleksandrijske škole do postmoderne

I Od Aleksandrijske škole do reformacije

II Luter i Erazmo. Barokna hermeneutika

III Haman i tumačenje. Hermeneutika prosvetiteljstva

IV Klasici i tumačenja novog doba. Od romantizma do Nietzschea

V Prerušavanje metoda: maska i perspektiva. Forme tumačenja kod Burckhardta, Nietzschea, Tena i Freuda

VI Skidanje čarolije. Zasnivanje novije nauke o književnosti

VII Naučnost nauke o književnosti.

 

 

(PT1)

Na zalihi

Šifra: 42973 Kategorija: