Almanah hrvatskih sveučilištaraca

300,00 kn

Almanah hrvatskih sveučilištaraca

Najveći izdavački pothvat organizacije studenata hrvatskih nacionalista u razdoblju 1936.-1940. je izdavanje ovog Almanaha. Zaplijenjen je u tiskari, a svega nekoliko primjeraka je ugledalo svjetlo dana. Sadržaj: Radovan Latković: Opravdanje hrvatskog nacionalizma; Tias Mortiđija: Osnov hrvatske politike; Ivo Korsky: Državnopravni položaj Hrvatske; Muhamed Hadžijahić: Nacionalna orijentacija muslimana Bosne i Hercegovine; Marko Čović: Nacionalna borba bunjevačko-šokačkih Hrvata itd.

 

(B16)

Na zalihi

Šifra: 29424 Kategorija: