Golub Ivan: Barok i prosvjetiteljstvo

450,00 kn

Ivan Golub: Barok i prosvjetiteljstvo

Hrvatska i Europa, svezak III.

Ovaj treći svezak znanstveno-nakladničkog niza Hrvatska i Europa – Kultura, znanost i umjetnost obuhvaća razdoblje baroka i prosvjetiteljstva od početka XVII. do kraja XVIII. stoljeća i pokriva, zajedno s prvim l drugim sveskom, ukupno 1200 godina hrvatske povijesti i kulture. Namijenjen u prvom redu inozemnomu Čitateljstvu, ovaj je niz prvo pluridisciplinarno djelo te vrste i opsega u nas.
Kao i prva dva, i ovaj treći svezak potvrđuje neprijepornu izvornost hrvatske kulture, neprekinuti kontinuitet hrvatskoga narodnog identiteta i jezika, sve bogatstvo i bujnost umjetničkog stvaralaštva i znanstvenog rada Hrvata, usprkos svim nepovoljnim i često krajnje dramatičnim povijesnim zbivanjima na hrvatskim prostorima te vrlo opasnoj izloženosti vojnim, političkim i kulturnim nasrtajima sa svih strana koji su ugrožavali samu opstojnost Hrvatske i Hrvata i u vremenu kojim se bavi ovaj svezak. S druge strane, on potvrđuje vjekovnu hrvatsku uključenost u europsku civilizaciju i kulturu, napose zapadnoeuropsku. U čvrstome spoju trajno očuvanoga etno-kulturnog identiteta i istodobne kulturne pripadnosti europskomu Zapadu, Hrvatska i u razdoblju baroka i prosvjetiteljstva ostaje raskrižjem raznih interferencija i mjestom za dodire na području duhovnog, intelektualnog i umjetničkog stvaralaštva. U tom se vremenu hrvatska kultura još više potvrđuje, proširuje i produbljuje kao ujedno hrvatska i europska.
Od trenutka kada je 1992. godine s oduševljenjem pokrenut ovaj niz prošlo je više od deset godina. To je dugo razdoblje u životu jednog čovjeka, ali možda nije predugo za jedan izdavački pothvat ove vrste i opsega s prvobitno predviđenih petnaest knjiga: u tri jezična izdanja (na hrvatskom, engleskom i francuskom) svakog od pet svezaka. Uz adekvatnu i stvarnu potporu svih uključenih čimbenika – već od prvih godina pokretanja ovog djela do danas – svih petnaest knjiga moglo je već biti izdano. Ipak, već u prva tri sveska objavljeno je dosad oko J 20 priloga od stotinjak autora, ali davno dovršeni prijevodi na engleski i francuski II. i III. sveska još na žalost čekaju objavljivanje.
Međutim, s obzirom na bitnu namjenu ovoga knjižnog niza, naime da se svijetu, napose Europi, dade objektivni znanstveni uvid u hrvatsku povijest, znanost i kulturu, bilo bi dobro i važno da se on objavi ne samo na engleskom i francuskom nego i na njemačkome te, po mogućnosti, na talijanskom i španjolskorne, kao i na kojem slavenskom jeziku, ponajprije na ruskom i poljskome…

Na zalihi

Šifra: 23449 Kategorija: