Gilson Etienne: Bitak i bit

250,00 kn

Etienne Gilson: Bitak i bit

Bitak i jedno. Biće i bivstvo. Biće i postojanje. Bit nasuprot postojanju. Na izvorima ontologije. Neutralizacija postojanja. Dedukcija postojanja. Postojanje nasuprot filozofiji. Spoznaja postojanja. Postojanje i filozofija.

 

Autor u ovom djelu problematizira filozofijsku dimenziju metafizičke, odnosno ontologijske terminologije. Bavi se ontologijskim nazivljem – problemom rječnika bića, biti, bitka i bivstva te kazuje na koji su se način razumijevale (i mislile) osnovne ontologijske ideje odnosno pojmovi u filozofskim shvaćanjima. Knjiga predstavlja svojevrsni pregled povijesti filozofije s aspekta različitih opredjeljenja u pogledu razumijevanja osnovnih ontologijskih pojmova, a istaknuti su i problemi na koje se nailazi u prevođenju tih pojmova. U završnom poglavlju knjige pod naslovom Dodatci, uključeni su i tekstovi “Bilješke o rječniku bitka” te “Jezik i nauk o bitku u svetoga Tome Akvinskoga”.

*

(123)

Na zalihi

Šifra: 46639 Kategorija: