Berdjaev Nikolaj: Čovek i mašina

130,00 kn

Nikolaj Berdjaev: Čovek i mašina

Izabrani eseji i članci

Redosljed kojim su u ovoj knjizi tiskani Berdjaevljevi eseji i članci prilagođen je, koliko je to bilo moguće, vremenu njihovog nastanka, ali i zahtjevu tematske povezanosti. Cilj je bio da čitatelju omogući praćenje razvoja misli i kretanje interesa Nikolaja Berdjaeva tijekom njegove pedesetogodišnje publicističke djelatnosti, ali i da kroz nekoliko manjih cjelina, koje se u knjizi lako mogu prepoznati, postigne kakvo-takvo tematsko i organsko jedinstvo knjige. Naravno da ovu namjeru nije bilo moguće u potpunosti ostvariti. Kad god je to bilo potrebno, priređivač je svjesno odstupao od kronologije i davao prednost tematici. Opravdanje za ovakav postupak priređivač nalazi u uvjerenju kako bi poštivanje isključivo jednog od principa grupiranja, kronološkog ili tematskog, samo uvećalo ionako neizbježne manjkavosti ovog izbora. Naime, Nikolaj Berdjaev je tijekom svog, u stvaralačkom smislu izuzetno plodnog života, napisao i objavio preko tri stotine tematski veoma raznovrsnih, ali kvalitativno veoma ujednačenih eseja i članaka.

Potpuna bibliografija radova Nikolaja Berdjaeva bit će dana u dopunskom Hl tomu Izabranih djela pod nazivom Za i protiv Nikolaja Berdjaeva, zbog čega izdavač u ovoj knjizi nije dao naslove eseja i članaka u originalu, vrijeme njihovog objavljivanja te nazive časopisa i novina u kojima su tiskani.

 

(F4)

 

Na zalihi

Šifra: 42992 Kategorije: ,