Šuvaković Miško: Diskurzivna analiza

140,00 kn

Miško Šuvaković: Diskurzivna analiza

Prestupi i/ili pristupi “diskurzivne analize” filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama umetnosti i kulture

Diskurs je način na koji je znanje artikulirano u konkretnom povijesnom društvu i društvenim institucijama. Diskurzivne prakse, po Foucaultu, karakteriziraju se izdvajanjem polja objekata, definiranjem jedne zakonite perspektive za predmet saznanja, utvrđivanjem oblika za razradu koncepta i teorije: “Diskurzivne prakse nisu jednostavno načini proizvodnje diskursa. One se uobličavaju na tehničkim skupovima, u institucijama, u shemama ponašanja, u tipovima prijenosa i difuzije, u pedagoškim oblicima koji ih u isto vrijeme nameću i održavaju. Uspostavljanje diskurzivnog odnosa filozofije glazbe, muzikologije i glazbe je način kontekstualizacije (smještanja identifikacije) ili dekontekstualizacije (premještanja i multipliciranja identifikacija) kojim institucija filozofije glazbe, institucija muzikologije i institucija glazbe zastupaju glazbeno djelo i konstitutivne ili posredne tekstove o glazbi kao umjetnosti ili djelatnosti u okviru kulture.

 

(U25)

Nema na zalihi

Šifra: 42907 Kategorija: