Kovačić Martin Juraj: Dissertatio de Religione

2.000,00 kn

Martin Juraj Kovačić: Dissertatio de Religione

Kovačić, Martin Juraj, hrvatski pravni povjesničar (Šenkvice, Slovačka, 9. XI. 1743 – Budimpešta, 1. XII. 1821). Doktor filozofije. Prikupljao je povijesnu građu u Ugarskoj, Transilvaniji i Hrvatskoj za Nacionalni muzej u Pešti. Od 1812. boravio u Zagrebu, gdje je obavio istraživanja u središnjem državnom arhivu, kao i u još neuređenim arhivima Zagrebačke županije, grada i Kaptola. God. 1815., na zamolbu biskupa M. Vrhovca, sa sinom Josipom Nikolom sredio je spise u zagrebačkom biskupskom arhivu. Prikupio je veliku zbirku povijesne građe, od koje je veći dio (više od 300 sv.) pohranjen u Nacionalnoj knjižnici Széchény u Budimpešti, a manji se dio njegovih knjiga i rukopisa nalazi u Metropolitanskoj knjižnici u Zagrebu. God. 1790. objavio je djelo Tragovi sabora koje su Ugri održali od uspostave njihova kraljevstva u Panoniji do današnjih dana (Vestigia comitiorum apud Hungaros ab exordio regni eorum in Pannonia, usque ad hodiernum diem celebratorum). U djelu Manji pisci ugarske povijesti (Scriptores rerum Hungaricarum minores, 1798) objavio je popis isprava koje su se čuvale u arhivu šibenske obitelji Vrančić pod naslovom Kronološki popis isprava, dijelom autentičnih originala, dijelom autografa, dijelom apografa iz arhiva Vrančić-Draganić (Elenchus chronologicus actorum partim originalium authenticorum, partim autographorum, partim apographorum ex archivio Verantiano Draganichiano), te geografsko-etnografski spis Antuna Vrančića O položaju Transilvanije, Moldavije i Vlaške (De situ Transylvaniae, Moldaviae et Transalpinae).

 

 

(HR4)

Na zalihi

Šifra: 26674 Kategorije: ,