Kružić Franjo Vjekoslav: Dobrodošlica Josipu Jelačiću u Karlobagu

6.000,00 kn

Franjo Vjekoslav Kružić (Franz Alois Kruxich): Dobrodošlica Josipu Jelačiću u Karlobagu 16.9.1851. Litografija koja je nastala povodom posjete bana Josipa Jelačića Karlobagu 16.09. 1851. Vrlo atraktivno, ukrašeno ornamentalnom dekoracijom, alegorijskim i mitološkim likovima te prikazima životinja koje simboliziraju snagu i mudrost. Uz posvetu banu, središnjim dijelom dominira pjesma čiji stihovi započinju početnim slovima imena bana Jelačića. U donjem dijelu plakata nalazi se lijepa veduta Karlobaga. 53×76,5 cm Franjo Vjekoslav Kružić (Franz Alois Kruxich), crtač (Karlobag, 9. XII. 1796 — Zagreb, 14. XI. 1869). U vojnoj službi od 1812, poručnik u 1. ličkoj graničarskoj pukovniji u Gospiću 1814–15. i 1819–20. te u 12. pančevačkoj 1815–19. Kao mjernik i crtač od 1820. radio pri pokrajinskoj upravi u Zadru na izradbi katastra i topografskih karata Dalmacije, a potkraj 1820-ih završio vojnu akademiju Saint-Cyr. Od 1830. u službi 3. ogulinske pješačke pukovnije u Karlobagu, skupljač poreza u Karlobagu od 1837. i u Zagrebu od 1852. do umirovljenja 1856. Zastupao vojnu općinu Karlobag u Hrvatskom saboru 1848. (izvor: Hrvatski biografski leksikon)

Na zalihi

Šifra: 51485 Kategorija: