Akvinski Toma: Država

120,00 kn

Toma Akvinski: Država

U ovom su kondenziranom izboru predstavljene temeljne filozofijske zasade i uvid u položaj, zadaću i ulogu čovjekova života u zajednici. Ovo klasično djelo zapadnjačke duhovne tradicije na osebujan način, sa stajališta kršćanske filozofije, raspravlja, pomiruje i sintetizira sva dosadašnja stajališta
0 politici. Riječ je o novom tumačenju Aristotelovih stajališta i raspravi s platoničkom i augustinovskom tradicijom kao konstitutivnim dijelom kršćanskog filozofiranja, te razlaganju
i tumačenju originalnih kršćanskih pogleda o čovjeku, njegovu mjestu u svijetu i odnosu spram Boga. Priređivači su u ovaj izbor iz djela tog najvećeg srednjovjekovnog mislioca pravno-politicke misli uvrstili spis De regno u hrvatskom prijevodu s latinskim izvornikom, zatim dijelove Sume teologije, odnosno poglavlja O zakonu, O pravu, O vrstama pravednosti,
0 krađi, O pljački, O prijevari pri kupoprodaji, O lihvi i O poslušnosti. Toma Akvinski nije ideolog tehnike stjecanja i zadržavanja vlasti poput Machiavellija. Problem koji on sebi postavlja, a što se izvrsno uočava
i u ovome izboru, u pravom smislu riječi filozofski je problem, problem filozofije politike, problem slobode i autoriteta, vladavine
i poslušnosti, zajedništva i osobnosti. Ovdje Tomu prepoznajemo kao ravnopravna sugovornika Platona, Aristotela, Augustina i Izidora Seviljskog, učitelja vladara, utemeljitelja doktrine o vrijednosti i opravdanosti političkog života, pobornika autonomne suverene države (za razliku od svjetskog carstva), branitelja naravnog prava na kome se temelji cijeli individualni i politički život.

(F4)

Na zalihi

Šifra: 18321-6592 Kategorija: