Raičević Gorana: Eseji Miloša Crnjanskog

100,00 kn

Gorana Raičević: Eseji Miloša Crnjanskog

Čini mi se da se svi oni koji su se na ovaj ili onaj način bavili esejom (a takvih je malo ako je vjerovati esejistu Sretenu Mariću) slažu u jednoj stvari: esej kao žanr veoma je teško odrediti. U nastojanjima da se odrede njegove ključne značajke, strukturna obilježja i funkcija – kao oblika, odnosno žanra ili vrste, gotovo bez izuzetka nailazilo se na prepreku njegove “neodređenosti” i “neuhvatljivosti”. To “što ne podnosi nikakav zakon pa ni zakon žanra” uglavnom se promatra kao posljedica dviju uočenih značajki eseja: njegove subjektivnosti i hibridnosti. Dovodi se u pitanje čak i postojanje “esejistsičkog oblika” kao takvog: paradoksalno se govori o formi eseja “koja zahtijeva jednu samosvjesnu bezobličnost”, o formi kao “neutralnosti” koja se autoru ne postavlja kao zadatost već kao izazov slobode.

Gorana Raičević

(PT4)

Na zalihi

Šifra: 59443 Kategorija: