Ladan Tomislav: Etymologicon

250,00 kn

Tomislav Ladan: Etymologicon: tumač raznovrsnih pojmova

Tumač raznovrsnih pojmova” našeg poznatog jezikoslovca Tomislava Ladana nedvojbeno se može čitati kao roman. Autor kroz anegdote govori o etimologiji različitih riječi, o tome kakva je uloga pojedinih riječi iz životinjskog, biljnog i ljudskog (tjelesnog i duhovnog) svijeta u religiji, folkloru, simbolizmu i mitologiji, zatim u kojim se poslovicama i izričajima javljaju, a za svaki pojam navodi i slikovite primjere iz hrvatskoga, te indoeuropskih i orijentalnih jezika.

«Etymologicon» se sastoji od šezdesetak poglavlja povezanih istovjetnim pristupom, a cjelina se može podijeliti na tri osnovna dijela: Životinje, Biljke i Čovjek. Ladan na izuzetno zanimljiv način iznosi znanja o jeziku i svijetu koji nas okružuje.

Prof. dr. sc. August Kovačec, koji je napisao predgovor «Etymologiconu», kaže kako autorov enciklopedijski pristup nije stereotipan, već on na temelju činjenica plete priču, a neprijeporne činjenice razmatra s raznih kulturoloških gledišta: mitološkog, religijskog, folklornog, sociološkog. “Poznavanje starih i suvremenih živih jezika, vrsno poznavanje mitologija i kulturne povijesti te raznovrsnih književnih tekstova, enciklopedijska upućenost u različite ‘nefilološke’ (posebice prirodoslovne i tehničke) struke omogućili su Ladanu da iza hladnih objektivnih činjenica otkrije izvanredno zanimljivu povijest i burno odvijanje života… Da bi se uopće tako o stvarima moglo pisati, potrebno je raspolagati vrlo širokim rasponom pouzdanih znanja iz raznorodnih područja, a to je dano samo neumornim istraživačima svijeta koji nas okružuje… Ladan je jedan od vrlo rijetkih ljudi koji posjeduju sve potrebne kvalifikacije i svojstva za pisanje ovakvih tekstova, s jamstvom da će tekstovi istodobno dati preciznu stručnu/znanstvenu informaciju i prikovati čitateljevu pozornost.”

Ova je zbirka eseja namijenjena svima koje zanima etimologija riječi, u prvom redu jezikoslovcima, zatim prevoditeljima, povjesničarima, sociolozima, ali i svima onima koji se bave prirodnim i tehničkim znanostima, a žele produbiti svoje znanje o podrijetlu pojmova iz stručne terminologije.

***

Tomislav Ladan rodio se u Ivanjici 1932., godine djetinjstva i školovanja proveo u Bosni (Travnik, Bugojno, Banja Luka, Sarajevo). Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Na osobni poziv Miroslava Krleže dolazi u Zagreb 1961., od kada radi u Leksikografskome zavodu, gdje je od 1987. glavni urednik «Osmojezičnoga enciklopedijskoga rječnika», a od 2001. i glavni ravnatelj zavoda. Nakon početničkih pjesama i feljtona, objavljivao kritike, eseje i prozu: od knjige «Zoon graphicon» (1962) do romana «Bosanski grb» (1990).

Baveći se jezicima (živim i mrtvim) već od ranih godina preveo je više desetaka knjiga s latinskoga i grčkoga te s germanskih jezika (s engleskoga, njemačkoga, švedskoga i norveškoga). S latinskoga je preveo Augustinovo glavno djelo «O državi Božjoj» te «Novu sveopću filozofiju» F. Petrića. Ladanov najveći prevodilački pothvat je prijevod Aristotelovih glavnih djela («Metafizika», «Fizika», «Nikomahova etika» i «Politika»), objavljenih zajedno s grčkim izvornikom, koji je popraćen tumačem temeljnih pojmova, oprimjerenih na starogrčkome i novogrčkome, latinskome, engleskome, francuskome, njemačkome i ruskome jeziku. Na području izučavanja hrvatskoga i stranih jezika objavljuje knjigu «Riječi» (2000) u obliku raznovrsnih etimologijskih eseja, nastalih na temelju tekstova pisanih za televizijske emisije.

Na zalihi

Šifra: 30605 Kategorija: