Trubeckoj Nikolaj: Evropa i čovečanstvo

50,00 kn

Nikolaj Trubeckoj: Evropa i čovečanstvo

– Ka problemu ruskog samopoznanja
– Od autora
– O istinskom i lažnom nacionalizmu
– Vrhovi i podnožja ruske kulture
– O turanskom elementu u ruskoj kulturi
– Opšteslovenski element u ruskoj kulturi
– Opšteevroazijski nacionalizam
– Vavilonska kula i mešanje jezika
VANJA STANIŠIĆ – Rušenje idola u filoofskim radovima N. S. Trubeckoja

 

(F4)

Na zalihi

Šifra: 42987 Kategorije: ,