Višeslavcev Boris: Filosofska beda marksizma

50,00 kn

Boris Višeslavcev: Filosofska beda marksizma

 

DIJALEKTIČKI MATERIJALIZAM
1. Dijalektički princip
2. Heraklitov luk i lira
3. Rat i mir
4. Identitet suprotnosti
5. Zakon protivurečnosti
6. Dijalektika kao razvitak i progres
7. Kvantitet i kvalitet
8. Dve metafizike
9. Dijalektika i metafizika
10. Dijalektika i materijalizam — dve nespojive stvari
11. Svaki materijalizam je „vulgaran”
12. Savremena nauka o materiji i dijamat. Teorija „odraza” i stvar po sebi
13. Problemi savremene fizike. Korpuskularna i dinamička teorija materije
14. Psihofizički problem

 

(F4)

Na zalihi

Šifra: 42979 Kategorije: ,