Kierkegaard Soren: Filozofijsko trunje

150,00 kn

Soren Kierkegaard: Filozofijsko trunje

 

Ozren Žunec rođen je 1950. godine u Zagrebu, gdje za­vršava osnovno i srednje obrazovanje. Na Filozofskom fa­kultetu u Zagrebu diplomirao je filozofiju i komparativnu književnost 1973. Na istom je fakultetu 1978. magistrirao, a 1985. doktorirao iz filozofije. Godine 1978. izabran je za asistenta na Odsjeku za sociologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu te je 1986. bio izabran u zvanje docenta, 1991. u zvanje izvanrednog profesora, 1999. u zvanje redovitoga profesora, a 2004. u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora.

Uz teme iz filozofije intenzivno se bavio sociološkim aspektima Domovinskog rata te poviješću i teorijom voj­ske i ratovanja, o čemu je objavio niz studija, zbornika i monografija. Među filozofskim publikacijama ističu se monografije Mogućnost marksističke estetike. Zagreb 1980. te Mimesis. Grčko iskustvo svijeta i umjetnosti do Platona. Zagreb 1988.

 

(F16)

 

Na zalihi

Šifra: 46610 Kategorija: