Eisenman Peter: Formalna osnova moderne arhitekture

130,00 kn

Peter Eisenman: Formalna osnova moderne arhitekture

Doktorski rad Formalna osnova moderne arhitekture donosi ključan uvid u formiranje Eisenmanove teoretske misli, temeljene na tradiciji europske formalističke estetike čiji korijeni dopiru do Kanta, što opisuje Pier Vittorio Aureli u predgovoru ovog izdanja. Oslanjanjem na takvo teoretsko tlo, Eisenman je ponudio originalno čitanje moderne arhitekture, ne kao prekretnice, već kao kontinuiteta razvoja pitanja autonomnog formalnog izraza u arhitekturi. Biblioteka DOBROLET – prostor arhitektonske kritike pokrenuta je 2017. godine u suradnji Društva arhitekata Istre – Societa architetti dell’Istria i izdavačke kuće Sandorf s namjerom uvođenja kritičkih teoretskih koncepcija arhitekture u širi misaoni kontekst.

(U18)

Šifra: 59668 Kategorija: