Šilobod Bolšić Mihajlo: Fundamentum cantus gregoriani, seu choralis

3.800,00 kn

Mihajlo Šilobod Bolšić: Fundamentum cantus gregoriani, seu choralis

Jedan od temeljnih potencijala duhovne moći glazbe ostaje i otvorenost za komunikaciju,
za dijalog. Glazba je, stoga, mogli bismo tako reći, ne samo po svom zvukovnom
izrazu, već i u svojim semantičkim postavkama i teoretskim raspravama
zov na komunikaciju i dijalog. Oblik dijaloga Šilobod-Bolšićeve rasprave, Fundamentum
cantus gregoriani seu choralis (1760.,) je prema tome ukorijenjen u dugu
tradiciju. Ovo je djelo važno i zanimljivo, možda u prvom redu kao povijesno svjedočanstvo
naše crkveno glazbene, gregorijansko-koralne tradicije. Rasprava Fundamentum
cantus gregoriani seu choralis (1760.) u cjelini želi biti glazbeni udžbenik
koji u svojim teoretskim postavkama sadrži i interesantne ne samo filozofsko–teološke
nego i glazbeno–pedagoško–metodološke smjernice. Iz njega sjaji duhovna
dubina, stvaralačka dosjetljivost i kulturna širina autora. Čitava je, naime, rasprava
na neki način, pojednostavljena sinteza starih glazbenih teoretičara, većinom filozofa
i teologa: kao npr. Platona, Plotina, Boetiusa, Tome Akvinskog, a nadasve sv.
Augustina.

Na zalihi

Šifra: 30950 Kategorije: ,