Dogo Marco, Pitassio Armando: Gradovi Balkana, gradovi Evrope

120,00 kn

Marco Dogo, Armando Pitassio: Gradovi Balkana, gradovi Evrope

Bilo da je riječ o rušenju srednjovijekovnih zidina ili uklanjanju starih četvrti iz osmanskog perioda, jasno je da su gradovi Balkana i Europe, svaki sa svog povijesnog, političkog i kulturološkog polazišta, prolazili kroz slične procese radikalnog preosmišljavanja. Te transformacije gradova, koje su planski sprovođene u XIX stoljeću, bile su ključni događaji urbane povijesti. Upravo njima je strukturalno i vizualno definirana sama ideja grada, koja i danas čini važan dio kolektivnog identiteta i suvremene urbane kulture.
Okupljajući radove autora različitog profila – povjesničara, povjesničara umjetnosti i povjesničara/teoretičara arhitekture – ovaj zbornik ispituje sličnosti i razlike u procesima planiranja, izgradnje, uređenja, organizacije i uljepšavanja gradova Europe i Balkana. Istražujući devetnaestostoljetne koncepte pojma „modernizacije“, kao i njegovo različito razumijevanje u pojedinim državama i regijama, knjiga osvjetljava pojedinačne slučajeve planske urbanizacije i restruktuiranja gradova Zapadne i Srednje Europe, kao i onih na Balkanu: Atene, Sofije, Rusea, Bukurešta i Beograda.

 

(U18)

Na zalihi

Šifra: 47073 Kategorija: