Bojanić Obad Šćitaroci Bojana, Obad-Šćitaroci Mladen: Gradski perivoji Hrvatske u 19. stoljeću

150,00 kn

Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Mladen Obad Šćitaroci: Gradski perivoji Hrvatske u19. stoljeću

Javna perivojna arhitektura hrvatskih gradova u europskom kontekstu

(U16)

Na zalihi

Šifra: 48976 Kategorija: