Gunjačin zbornik

200,00 kn

Gunjačin zbornik

u povodu sedamdesete godine života i četrdeset i pete godine znanstvenog rada

Uredili: Ivan Erceg, Anđela Horvat, Ive Mažuran, Mate Suić

Sadržaj: Alojz Benac: Neki aspekti odnosa zapadnog Balkana i Italije u neolitu; Mate Suić: Faze izgradnje bedema stare Varvarije – Uz jedan novi natpis iz Bribira; Duje Rendić-Miočević: Uz jedan novi izvor o kultu ilirskog Medaura; Blaga Aleksova: Stobi, episkopska bazilika u svetlosti novih arheoloških iskapanja; Mirjana Ljubinković: Ka preciznijem datiranju starijeg slovenskog nakita na Balkanu; Tomislav Marasović: Prilog istraživanju transformacije antičke jezgre u ranosrednjovjekovnom gradu; Mate Zekan: prilog proučavanju arhitekture iz koje potječe natpis kneza Branimira u Muću Gornjem; Ivan Erceg: Dva i pol stoljeća stanovništva Istre (1554-1807) itd. –

 

(AR)*

 

Na zalihi

Šifra: 24162 Kategorija: