Leip Hans: Gusarski dnevnik

80,00 kn

Hans Leip: Gusarski dnevnik

Povijest gusarstva od antike do današnjih dana, uključuje brojne crno-bijele ilustracije. Ova knjiga predstavlja kronološki prikaz praiskonskih ljudskih požuda na poprištu pradomovine svekolikog ljudskog života – na moru. Gusarstvo je svaki protuzakoniti čin nasilja, lišavanje slobode ili pljačka, što ih u privatne svrhe vrše posada ili putnici privatnog broda ili aviona protiv drugoga broda ili aviona ili protiv lica ili robe što se na avionima nalazi i to: a. na otvorenom moru, b. na nekom mjestu koje ne potpada pod suverenitet neke države.

(E1)

Na zalihi

Šifra: 43434 Kategorija: