Zubak Aleksandar: Hitler contra Stalin

100,00 kn

Aleksandar Zubak: Hitler contra Stalin: naličje jedne gigantske borbe

Puč u Austriji: Šta misli Dr. Dollfuss? Šta radi Hitler? Šta smjera mussolini? Šta poduzima Staljin?
Naličje jedne gigantske borbe;
Hitler hoće Austriju u okviru germanske rase;
Mussolini hoće obnoviti stari Imperium Romanum;
Stalin hoće revolucijonizirati cijeli svijet
ILI
PSIHOPATOLOGIJA XX. VIJEKA

PREDGOVOR  IZDAVAČA:
»Sinteza modernog literarnog stvaranja je R0WIRE. ROWIRE je književna forma budućnosti, i tome se ne da izbjeći«, rekao je profesor povijesti književnosti na Sorbonni u Parizu Dr. Marcel Roubin prigodom jednog predavanja*) u praškoj Uraniji.
Mi  u  jugoslavenskoj literaturi nemamo još ni jednog ROWIREA, a u svjetskoj literaturi su već osvojili čita­lačku publiku.
Odlučili smo stoga, da kao prvi pružimo našoj javno­sti jedan ROWIRE, i uspjelo nam je, da od autora veli­kog njemačkog ROWIRE-CIKLUSA: »DIE ROTE GEISZEL« nabavimo rukopis jednog ROWIRE-IZBORA, koji u ovoj knjizi predajemo našoj čitalačkoj javnosti.
Ovo je djelo prevedeno iz njemačkog rukopisa, i izlazi evo u hrvatskom prijevodu ranije nego li što će izaći njemački original, na što osobito one naše čitaoce upozoravamo, koji čitaju njemački.
Zagreb, koncem oktobra 1933.

Naslovna strana na omotu od Dra Zubaka

E 15

Nema na zalihi

Šifra: 28056 Kategorija: