Premerl Tomislav: Hrvatska moderna arhitektura između dva rata

140,00 kn

Tomislav Premerl: Hrvatska moderna arhitektura između dva rata

“Hrvatska moderna arhitektura između dva rata – nova tradicija” dr. sc. Tomislava Premerla prvi je put objavljena 1989., a potom 1990. godine i oba su izdanja ubrzo rasprodana. Riječ je o prvom sveobuhvatnom prikazu naše moderne arhitekture toga razdoblja, o naslovu koji je potaknuo svijest o njezinim dosezima i svjetskoj relevantnosti te poslužio kao glavna referentna točka studentima i profesorima, povjesničarima umjetnosti i arhitektima, kao i svima zainteresiranim za tu, za našu kulturnu povijest veliku i važnu temu.

 

Nakon tih izdanja uslijedile su mnoge monografske studije o pojedinim problemima i ličnostima toga razdoblja i opusima pojedinih hrvatskih arhitekata koji su djelovali “između dva rata”. Međutim, i autor ove knjige nastavio je s vlastitim istraživanjima. Ovo, treće, dopunjeno, bogato ilustrirano i temeljito grafički dorađeno izdanje nije, dakle, samo pretisak prethodnih, ono sadrži podatke koje je autor prikupio tijekom proteklih godina ili ih je kritički prihvatio iz objavljenih radova drugih istraživača. S trećim izdanjem knjige “Hrvatska arhitektura između dva rata – nova tradicija” dobivamo aktualni uvid u povijest hrvatske arhitekture između dva svjetska rata protumačen kroz iskustvo dr. Tomislava Premerla, vrsnog poznavaoca te problematike.

 

 

Ovo izdanje nije samo pretisak prethodnih, ono sadrži podatke koje je autor prikupio tijekom proteklih godina ili ih je kritički prihvatio iz objavljenih radova drugih istraživača. S ovim trećim izdanjem knjige Hrvatska moderna arhitektura između dva rata – nova tradicija tako dobivamo aktualni uvid u povijest hrvatske arhitekture između dva svjetska rata protumačen kroz iskustvo dr. Tomislava Premerla, vrsnog poznavaoca te problematike.

Akademik Vladimir Marković

U ovo već III. izdanje svoje knjige Premerl unosi specifičnu strukturaciju od četrnaest poglavlja, kao postaja koje će čitalaštvu jasno ocrtati izvornu dubinu ostavština hrvatske moderne, od korijena na domaćem tlu i utjecaja svjetskih gibanja, sve do vrednovanja i sinteze razdoblja i konačne definicije što memorija moderne kao izuzetan splet pothvata znači za hrvatsku kulturu u dioništvu europskih vrijednosti.

Akademik Velimir Neidhardt

Kao posebno zanimljivo ističe se i novo završno poglavlje knjige – Memorija moderne: Arhitektura kao nezavršeni i trajni povijesni proces – svojevrsni teorijski zalog dr. sc. Premerla, kojim iznosi svoje čitanje kontura, dosega, značaja i sudbine modernog projekta, predstavljajući ga kao „trajni i nezavršeni proces naše žive povijesti“ i prepoznajući međuratne temelje moderne utisnute u vitalnu tradiciju hrvatske arhitekture.
Prof. dr. sc. Karin Šerman

 

(U17)

Na zalihi

Šifra: 41264 Kategorija: