Fink Arsovski Željka: Hrvatsko-romansko-germanski rječnik poredbenih frazema

160,00 kn

Željka Fink Arsovski: Hrvatsko-romansko-germanski rječnik poredbenih frazema

Sveučilišni priručnik za studente hrvatskog jezika, romanskih jezika (francuski, portugalski, španjolski, talijanski), germanskih jezika (engleski, nizozemski, njemački, švedski).

Rječnik se sastoji od:
• predgovora
• osnovnih podataka o rječniku
• tekstova o poredbenim frazemima u francuskom, portugalskom, španjolskom, talijanskom,   engleskom, nizozemskom, njemačkom i švedskom jeziku
• rječnik poredbenih frazema
• kazala hrvatskih frazema,
• kazala frazema na ostalim ciljnim jezicima
• popisa izvora i leksikografskih izvora

 

(RJ19)

Na zalihi

Šifra: 59628 Kategorija: