Platon: Ijon, gozba, fedar

120,00 kn

Platon: Ijon – Gozba – Fedar

Platonova Gozba ulazi u krug najboljih filozofskih djela ikad napisanih. Platonove ideje o ljubavi i ljepoti povezane s dobrotom i mudrošću razotkrivaju čovjekov put prema realizaciji sebe kao cjelovitog i prosvijetljenog bića kroz neprestanu potrebu samousavršavanja i vladanja sobom. Taj put vodi od tjelesne ljubavi i ljepote do ljubavi prema ljepoti duše. Od nje pak vodi do ljubavi prema spoznaji te, naposljetku, do ljubavi prema ideji ljepote. Gozba je ujedno najdublji opis klasične grčke etike i najviša objava helenske umjetničke estetike. Kao takva, imala je neizmjeran utjecaj na brojne kasnije mislioce i stvaraoce još od antičkih vremena, a naročito je obilježila razdoblje Renesanse. U ovom izdanju objavljena su još dva Platonova dijaloga Ijon i Fedar.

(F2)

 

Na zalihi

Šifra: 16778-5162 Kategorija: