Iggers Georg: Istorijska nauka u 20. veku

80,00 kn

Georg Iggers: Istorijska nauka u 20. veku

Kratka povijest svjetske historiografije u 20. stoljeću.
Velika sinteza moderne historiografije.
Razmatrajući izvore na kojima su nastale ključne historiografske škole 20. stoljeća, Iggers u ovom globalno utjecajnoj knjizi odgovara na pitanja: koji su najveći izazovi historiografije u modernom dobu i kako se pisala historiografija u 20. stoljeću?
O najvažnijim tijekovima moderne historiografije i o ključnim povijesničara 20. stoljeća i o njihovim djelima.
Historiografija pred društvenim, ideološkim i političkim izazovima.
Nezaobilazan udžbenik na vodećim svjetskim sveučilištima.

E 15

Na zalihi

Šifra: 45507 Kategorija: