Vitaljić Andrija: Istumačenja pisnih Davidovih

7.000,00 kn

Andrija Vitaljić: Istumačenja pisnih Davidovih

Vitaljić, Andrija, hrvatski pjesnik i prevoditelj (Komiža, 15. VI. 1652 – Komiža, 20. I. 1737). Pretpostavlja se da je teološku naobrazbu stekao u Splitu; 1705–07. službovao je u Jelsi na Hvaru, do 1718. bio župnik u Komiži. God. 1703. objavio je prijevod 150 biblijskih psalama Istumačenje pisnih Davidovih.

Vrlo dobro sačuvani primjerak.sa grafikom Krista na križu koja uglavnom nedostaje.

 

(HR1)

Na zalihi

Šifra: 21439 Kategorije: ,