Paulova Milada: Jugoslavenski odbor

300,00 kn

Milada Paulova: Jugoslavenski odbor

(Povijest jugoslavenske emigracije za Svjetskog rata od 1914. – 1918.)

(Povijest jugoslavenske emigracije za svjetskog rata od 1914.-1918.).

Sadržaj:

Predgovor

Prvi dio – Osnutak Jugoslavenskog odbora i razvitak Jugoslavenskog pitanja do srpske katastrofe u listopadu 1915.

Glava prva: Prvo razdoblje u radu Jugoslavenske emigracije u Rimu.
Glava druga: Londonski ugovor i prijelaz emigracije u Pariz i London.
Glava treća: Ulazak Bugarske u rat i srpska katastrofa.

Drugi dio – Akcija Jugosl. Odbora u Rusiji i Americi (godina 1916.)

Glava prva: Prvo razdoblje u djelovanju Jugoslav. Odbora u Rusiji i politika Carske Rusije prema Slavenima za Sazonova.
Glava druga: Stagnacija u pitanju malih naroda godine 1916. – Kriza u Jugosl. Odboru
Glava treća: Akcija u Americi i spor zbog Jugoslavenske legije među Jugoslavenskim odborom i srpskom vladom.
Glava četvrta: Rusija pod vladom germanskih utjecaja. Pobjeda jugoslavenske ideje u Rusiji iza revolucije.

Treći dio: Krfska deklaracija i borba za diplomatsko priznanje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

Glava prva: Krfska deklaracija.
Glava druga: U doba rimskog kongresa.
Glava treća: Borba za diplomatsko priznanje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
Glava četvrta: Ženevski sporazum.

 

(B14)

Na zalihi

Šifra: 13174-2180 Kategorija: