Deleuze Gilles: Kantova kritička filozofija

100,00 kn

Gilles Deleuze: Kantova kritička filozofija

Svojim prijateljima filozofima, piscima i slikarima – Humeu, Leibnitzu, Bergsonu, Foucaultu, Proustu, Kafki, Sahcer-Masochu – Gilles Deleuze je posvećivao knjige. Spinozi i Nitzscheu, možda i najvažnijim svojim sugovornicima, čak po dvije. Neprijatelje, međutim, nije udostojio te časti. Sa Platonom, Hegelom, Heideggerom, Deleuze je u neprestanoj, nekad eksplicitnoj, češće implicitnoj polemici, ali knjige im nije posvećivao. Osim jednom. Onom najvećem. Kantu.

 

(F13)

 

Na zalihi

Šifra: 42854 Kategorija: