Delumeau Jean: Katolicizam između Lutera i Voltera

140,00 kn

Jean Delumeau: Katolicizam između Lutera i Voltera

Rimska crkva je, krajem XVI i u XVII stoljeću, doživjela duboku  promjenu koja je bila plod dugotrajnih traganja, velike svetosti i bolnih lutanja u mraku. Zato se danas više ne smatra da povijest te obnove počinje Tridentskim koncilom. Istina je da je suština dvije reformacije koje su sebe smatrale velikim protivnicima i čije sličnosti tek sada sagledavamo ležala u zajedničkoj prošlosti – prošlosti koja je neosporno bila puna raznih nevolja i zloupotreba, ali i napora koji je trebao dovesti do preporoda pobožnosti, s ciljem da vjera elite postane osobnija, a vjera mase življa.

 

(E5)

Na zalihi

Šifra: 47038 Kategorija: