Badurina Anđelko: Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva

160,00 kn

Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva

Pojavu ovog djela u kojem se obrađuju ikonografski problemi, prvog takve vrste na našem jeziku, treba najtoplije pozdraviti. U nastavi i znanstvenom radu na području povijesti umjetnosti već se odavno osjećala potreba za tekstom u kojem bi na leksikografski način bili obrađeni osnovni pojmovi ikonografije, liturgike i kršćanske simbolike uopće. Nije potrebno posebno naglašavati da je tematika umjetničkih ostvarenja preko šesnaest stoljeća bila vezana uz kršćansku predaju, i da se proces istinskog \”čitanja\” umjetničkih poruka prošlosti ne može zamisliti bez poznavanja određenih \”tema\” kao i umjetničkih odnosa prema tim temama. – Milan Prelog.

 

(R13)

 

 

Na zalihi

Šifra: 15792-4320 Kategorija: