Combs Gene, Freedman Jill: Narativna terapija

200,00 kn

Jill Freedman, Gene Combs: Narativna terapija

Socijalna konstrukcija omiljenih stvarnosti

 

 

Knjiga na vrlo jasan način predstavlja ideje i teoriju narativne terapije koju su osnovali Michael White i David Epstein. Najveća pažnja posvećuje se praksi i određenim kliničkim postupcima: pronalaženje problema u socio-kulturnom kontekstu, otvaranje prostora za alternativne priče, razvijanje priča, ispitivanje … Sve je plastično prikazano bogatim kliničkim primjerima i transkriptima terapijskih sesija.

Kao što sami autori u uvodu kažu, knjigu su napisali kao odgovor na zahtjeve za općim pregledom ideja, stavova i praktičnih postupaka koji su postali poznati kao “narativna terapija”. Knjiga se prvenstveno fokusira na terapeute koji su, nadahnuti pionirskim naporima Michaela Whitea i Davida Epstona, u svom razmišljanju vođeni dvjema metaforama: narativnom i socijalnom konstrukcijom. Sedam od deset poglavlja posvećeno je određenim postupcima kliničke prakse. Svaki od ovih postupaka opisan je, povezan sa stavovima i idejama koji ga podupiru te ilustriran kliničkim primjerima.

Zašto razgovori i priče imaju duboke posljedice i za klijenta i za terapeuta?
Kako jezik narativne terapije prenosi uvjerenje u ljudski potencijal za promjene?
O načelima stvaranja i rješavanja problema.
O slušanju, postavljanju pitanja i iznošenju zapažanja.
Kako terapeut ulazi u „svijet“ klijenta?

Narativne ideje izražene u ovoj knjizi ulijevaju poštovanje i optimizam i klijentima i terapeutima.
Dr. Sc. Sanja Rolović, Ackerman Institute i New York Medical School

 

(P6)

Na zalihi

Šifra: 57223 Kategorija: