Calvin Jean: Nauk hrišćanske vere

280,00 kn

Jean Calvin: Nauk hrišćanske vere

Namjera da sastavi ispovijedanje vjere za francuske protestante, ili kako su ih onda nazivali “evangeliste”, javila se izgleda u Calvina prvih mjeseci 1534. godine. Jeanu Calvinu je tada bilo dvadeset i pet godina. Djetinjstvo je proveo u sjenci katedrale u svom rodnom gradu Noyonu. Otac mu je bio bilježnik crkve. Tako je iskoristio naklonost visokih noyonskih prelata i poslao sina da studij dovrši u Parizu. U koledžu Marche učitelj mu je kratko vrijeme bio najslavniji pedagog tog vremena, Mathurin Cordier, koji ga je naučio latinskom. Malo kasnije u Bourgesu, gde je učio pravo, profesor Melchior Volmar, poznati luteran, učio ga je grčkom. Pošto je završio pravne nauke Calvin se posvetio književnosti. Možda je sanjao o karijeri humanista, kakav je bio Erazmo kome se uvijek iskreno divio.

R 17

Šifra: 43991 Kategorija: