Heidegger Martin: Ontologija

100,00 kn

Martin Heidegger: Ontologija

Hermeneutika faktičnosti

U povijesti filozofske misli Hermeneutika faktičnosti predstavlja gotovo revolucionarnu novinu kojom se udaraju temelji jednog pragmatički usmjerenog, radikalno neantropocentričnog učenja o biću u čijem fokusu stoji čovjek – koji samim svojim bićem generira jednu do tada neviđenu „ontologiju”. Ovaj, iz pedagoških razloga relativno jednostavno pisani tekst, predstavlja dobar ključ za razumijevanje, ali i za istraživanje puta ranoga Heideggera ka njegovom glavnom, često teško prozirnom djelu Biće i vrijeme, ali nesumnjivo i pogodno polazište za shvaćanje suštine ideje o prožetosti značenjem i smislom života, svijeta, stvarnosti i egzistencije – i to bezmalo svekolike hermeneutički orijentirane filozofije 19. i 20. stoljeća.

 

(F14)

Nema na zalihi

Šifra: 41300 Kategorija: