Ferić Đuro: Paraphrasis psalmorum poetica auctore Georgio Ferrich Ragusino cui accedit altera in utriusque Testamenti Cantica cum annotationibus.

5.000,00 kn

Đuro Ferić: Paraphrasis psalmorum poetica auctore Georgio Ferrich Ragusino cui accedit altera in utriusque Testamenti Cantica cum annotationibus.

Ðuro Ferić, (Gvozdenica; Dubrovnik, 1739.- Dubrovnik, 1820.), pjesnik i prevoditelj. Potječe iz trgovačke siromašne dubrovačke obitelji. Školovao se kod isusovaca te postao članom njihove Družbe, stekao doktorat filozofije, zareðen za svećenika 1762. a nakon ukidanja reda profesor je na dubrovačkoj gimnaziji, a zatim kancelar u francuskom konzulatu. Imenovan kanonikom, a zatim izabran za arhiprezbitera. Od 1815. do smrti bio je generalni vikar Dubrovačke nadbiskupije. Bio je članom rimske akademije Arkadije. Počeo pisati kasno. Skupljao je narodne poslovice i uzrečice te ih prevodio na latinski po uzoru na Ezopa, Fedra i La Fontainea. O narodnim (usmenim) pjesmama razmijenio je poznatu poslanicu u stihovima s njemačkim povjesničarom Johannesom Mullerom iz Beča, kojemu je u prepjevu na latinskom poslao 37 pjesama, među kojima je i znamenita Hasanaginica. Takve je pjesničke poslanice slao i drugim suvremenicima: M. Denisu i J. Bajamontiju. Na hrvatskom je objavio svoje prijevode Ezopovih i Fedrovih basana (1813.). To ga je dovelo u snažnije zanimanje u domaću povijest, usmenu predaju, folklor. Najveće je vrijednosti njegov latinski spjev Opis dubrovačke obale< ( Periegesis orae Rhacusanae 1803.). To je podjednako pjesnički putopis o obali i otocima Dubrovačke Republike, ali i prosvjetiteljsko-merkantilistički traktat o običajima, privredi i povijesti dubrovačkoga kraja. Preradio je izreke (Apophthegmata) Erazma Roterdamskoga, ali to je djelo, kao i mnoga druga, ostalo u rukopisu.

Knjiga je pripadala Adamu Aloziju Baričeviću

(HR7)

Na zalihi

Šifra: 61072 Kategorija: