Cantelli da Vignolla Giacomo: Parte della Schiavonia, overo Slavonia, aggiuntavi la Contea di Cillea e Windisch Mark abitate da popoli Slavini a Slavi / descritta da Giacomo Cantelli da Vignola

5.000,00 kn

Giacomo Cantelli da Vignola: Parte della Schiavonia, overo Slavonia, aggiuntavi la Contea di Cillea e Windisch Mark abitate da popoli Slavini a Slavi

 

 

 

Giacomo Cantelli da Vignola (Montorsello 1643 – Modena 1695). Učio je u kartografskoj radionici Nicole Sansona. Nakon povatka u Rim zaposlio se kod izdavača De Rossija. Više puta boravio u Hrvatskoj snimajući utvrde i gradine. Autor je nekoliko veduta (Osijeka, Virovitice, Knina) i panoramske karte Like i Krbave (Rim 1686).  Za atlas balkanski zemalja Mercurio geografico (Rim 1692) izradio je tri karte s prikazom ondašnje mletačke Dalmacije, uže Hrvatske i dijela zapadne Slavonije. Za uspješan kartografski rad imenovan je 1685. Kartografom Francesca II. od Modene.

 

 

 

 

Na zalihi

Šifra: 11595 Kategorije: ,