Milovanović Miloš: Pitanje kalendara u svetlosti predanja Srpske pravoslavne crkve

200,00 kn

Miloš Milovanović: Pitanje kalendara u svetlosti predanja Srpske pravoslavne crkve

Kad stanemo pred pitanjem kalendara, u nedoumici smo – odakle početi. Čovjek i vrijeme doista su do te mjere nerazdvojno vezani da se javlja dilema je li vrijeme ljudski pojam ili je čovjek vremenski. Oboje su zatečeni u nepreglednoj mreži života i smrti. U nju su se upleli po slobodnoj volji ili po nužnosti zbivanja – nije baš sasvim svejedno na koji od ta dva načina. Kristovim uskrsnućem vrijeme nije uklonjeno i s pravom vjerujemo da neće biti uklonjeno ni po sveopćem uskrsnuću [Berđajev, glava 4; Cullmann, strane 45-50]. U Crkvi nakon Pedesetnice, vrijeme predstavlja iskustvo svetih tajni tj. liturgičko vrijeme čiji je prauzor vječnost [Kalokyris]. Ono nastupa u prisnoj vezi s osobama izražavajući njihovo stremljenje Božanstvu koje Sveti Duh svjedoči svojim prisustvom [Loski, glava 8]. Riječi iz Otkrivenja Ivanovog [glava 10, stih 6] kako vremena već neće biti odnose se na prevladavanje smrtnosti, ali se značaj ovog pojma time ne iscrpljuje.

Liturgički kontekst predstavlja osnovu na kojoj gradimo razmatranja u ovom radu. On objedinjuje brojne aspekte koji se – bilo da su znanstveni, povijesni ili pak dogmatsko-teološki i kulturološki – zasebno gube u jednostranosti pristupa problemu čija ga sveobuhvatnost svrstava među najsloženije ikada razmatrane. Svaki pokušaj da se pitanje kalendara ograniči – neminovno vodi previđanju fenomena i njegovom svođenju na pojmovni okvir koji mu uskraćuje iskonski značaj. Bogoslužbena svijest je, međutim, u razmatranju kalendarskog pitanja redovno izostajala čime je ono postavljano kao znanstveno, kulturno, pa čak i ideološko ili nacionalno odbijajući da mu se prizna kompleksna priroda koju smatramo definirajućim svojstvom. Takvo stanje stvari je za posljedicu imalo usvajanje novog stila čijih smo gorkih plodova svakodnevni svjedoci.

(R5)

Na zalihi

Šifra: 62028 Kategorija: