Mažuranić Franjo: Pjesme

70,00 kn

Mažuranić, Josip (Franjo),  vojnik, pjesnik

Karlovac, 4. rujna 1918. – Buenos Aires (Argentina), 15. listopada 1997.

Nadimak: Feri.

Škole  pohađa u rodnom gradu i  Zagrebu, a nakon ispita zrelosti završava Pomorsku vojnu akademiju u Dubrovniku i biva promaknut u čin poručnika korvete. Nakon Travanjskog rata (1941.), stupa  u Hrvatsku ratnu mornaricu, potom je  prebačen u domobransku pješačku pukovniju u Bihaću, a 1942. je zapovjednik  jednog od brodova Hrvatske flotile lovaca podmornica na Crnom moru (najveći uspjeh jednog od hrvatskih pomorskih legionara). Dobitnik je Željeznog trolista II. reda i naslova: vitez.  Nakon sloma Nezavisne Države Hrvatske odlazi u progonstvo (Argentina), sudjeluje u političkom radu hrvatskih prognanika, a posebno je aktivan u vrijeme Domovinskog rata. Govori osam jezika, poznavatelj je svjetske povijesti, heraldike, geodezije, astronomije, prirodoslovlja. Zbirku pjesama objavljuje (sa šesnaest godina)   u Slavonskom Brodu, a ohrabruje  ga i podučava pisanju sama Ivana Brlić-Mažuranić. Objavljuje u periodici: Kolo,  Hrvatski ženski list i Zagreb, a u emigraciji poeziju objavljuje u Hrvatskom domobranu (Buenos Aires) i Hrvatskom glasu (Kanada). Snima i kratkometražne i dokumentarne filmove.

DJELA:

– Pjesme, Tiskara V. Buk, Slavonski Brod, 1934.

 

(KM6)

Na zalihi

Šifra: 16212-4888 Kategorija: