Srdić Dušan: Poljske jarebice

100,00 kn

Dušan Srdić: Poljske jarebice

D. Srdić se bavio istraživanjem sitne divljači, a posebno vrijedne rezultate postigao je u istraživanju poljske jarebice”, (K. Bezak, 1986.). Uz to “bavio se i prevođenjem s češkog, prenoseći nam tako bogata iskustva i znanstvenoistraživačke dosege lovstva te zemlje… objavivši više od 50 struč-nih radova u zagrebačkom Lovačkom vjesniku”, (B. Debogović, 1995.). Aktivno je sudjelovao na više stručnih skupova u zemlji i inozemstvu od kojih bilježimo: Kongres biologa Jugoslavije u Zagrebu (1953.) i Međunarodni simpozij o jarebici u Pragu (1965.). Za svoj plodan rad na unapređenju lovstva odlikovan je lovačkim odlikovanjem I. i III. reda Lov. saveza Hrvatske, odlikovanjem Lov. saveza Makedonije i 1986. zlatnom plaketom Šum. instituta Jastrebarsko.

 

(PR14)

Na zalihi

Šifra: 42415 Kategorija: