Stefanović Danijela: Pouka za Merikanrea

100,00 kn

Danijela Stefanović:

Staroegipatski traktat o vlasti

Ova izvrsna knjiga sintetička je i kritička studija “Lekcije za Mericare”. Nakon dugog niza godina učenja, danas su te lekcije definirane kao popularna, didaktička djela koja su napisana kao svojevrsne kraljevske upute za nasljednike. Izvornik je vjerojatno stvoren u doba prvog srednjeg razdoblja (oko 2160. – 2025. pr. Kr.). U njemu se stari neimenovani kralj obraća svom nasljedniku i sinu Merikareu. Stari faraon vjerojatno je Heti Uanhkare, jedan od slabih vladara X dinastije iz Heracleopolisa (21. stoljeće prije Krista). Neki stručnjaci pretpostavljaju da Hetti nije bio autor ovog teksta, već da je napisan za vrijeme vladavine Mericarea kako bi opravdao svoju vladavinu ili da je tekst napisan za vrijeme Srednjeg kraljevstva. Najvažniji dijelovi teksta posvećeni su tezi o tome kako kralj mora prepoznati neistomišljenike i zavjerenike i kako treba vladati protiv pobunjenika i drugih podanika.

A sada nekoliko riječi o samoj knjizi. U uvodnom tekstu “O lekciji” autor objašnjava i analizira dosadašnja istraživanja te prevodi “Lekciju za Mericare”, dajući tekstu vrlo iscrpne komentare i primjedbe u kojima su navedene prethodne referentne studije i prijevodi spomenutog djela. U nastavku, u potpoglavlju “Povijesne mericare”, autor iznosi povijesnu pozadinu nastanka Lekcije i donosi povijesnu rekonstrukciju prvog srednjeg razdoblja i ranog Srednjeg Kraljevstva. U tekstu se analiziraju dosadašnja znanja o kraljevima Herakleopolisa i njihovoj vladavini profesionalno i s velikim sposobnostima. U posljednjem dijelu uvodne studije autor daje pregled dosadašnjih saznanja o vladavini Hetita Uankhkare i njegovog sina Merikarea. U završnom dijelu pregleda daju se važna zapažanja o samoj Lekciji i njenoj važnosti za razumijevanje prošlosti spomenutog razdoblja. Iako neki stručnjaci vjeruju da je djelo nastalo u razdoblju XII dinastije, autor ispravno vjeruje da je srž teksta morala biti oblikovana upravo u vrijeme Hetita Wanhkare.

Središnji segment knjige je prijevod “Lekcije s Mericarea”. Prijevod se temelji na tekstu sačuvanom na papirusu Ermitraz 1116A, koji se danas čuva u zbirci istoimenog muzeja. Kao svjetski poznati egiptolog, Danijela Stefanović pripremila je izvrstan prijevod ovog izvornika. Prijevod sadrži hijeroglifski tekst, njegovu transliteraciju i prijevod na srpski jezik. Ovo djelo obrađuje odabrana pitanja na cjelovit i sveobuhvatan način te točno, slijedeći postulate egiptološke struke, prevodi drevni egipatski izvornik. Popis bibliografskih referenci na kraju knjige sadrži popis najvažnijih studija do danas i prijevode izvornika.

Do sada u bivšoj Jugoslaviji nije objavljen prijevod s izvornih Lekcija za Merikare ili drugih drevnih egipatskih tekstova, što ovo djelo čini još vrijednijim. Budući da ova studija i prijevod sadrže izvorne rezultate autorovog rada, ona predstavlja dragocjen doprinos egiptologiji u Srbiji i zemljama jugoistočne Europe.

 

 

(E2)

Na zalihi

Šifra: 57112 Kategorija: