Papini Giovanni: Povijest Kristova

70,00 kn

Giovanni Papini: Povijest Kristova

Piscu se ove knjige činilo da u toliko tisuća knjiga koje pripovijedaju o životu Isusovu, nema ni jedne koja bi mogla zadovoljiti onoga tko mjesto dogmatskih pokusnih dokaza i učenoga istraživanja traži hranu prikladnu za dušu, za potrebe ovoga vijeka i svih ljudi. Riječ je dakle o knjizi koja nam na privlačan način donosi priču o Isusovom životu i poučava nas kako da ga oponašamo u našim svakodnevnim životima.

(R11)

Na zalihi

Šifra: 51266 Kategorija: