Šarkić Srđan: Pravne i političke ideje u istočnom rimskom carstvu

150,00 kn

Srđan Šarkić: Pravne i političke ideje u istočnom rimskom carstvu

Prof. dr Srđan Šarkić, naš vodeći stručnjak za bizantsko i srpsko srednjovjekovno pravo, prikazao je najzanimljivije misli iz pravno-političke teorije, koje su se javile u Istočnom rimskom carstvu (Bizantu) u razdoblju od početka Konstantinove vladavine (306. god. n. e.), pa do kraja Justinijanove (565. god. n. e.).

Autor je posebno osvjetlio odnos vladara prema zakonu i odnos državne (carske) i crkvene vlasti. Iako su rijetka samostalna i sistematična pravno-politička shvaćanja u ovom povijesnom razdoblju, Šarkić je pokazao kako rano-bizantski autori koriste i tumače svoje antičke uzore, prilagođavajući ih društveno-ekonomskim prilikama i novim odnosima koji su nastali u Rimskom carstvu na početku IV stoljeća, s uvođenjem Dominata i kršćanizacijom svjetske carevine.

Na zalihi

Šifra: 48372 Kategorija: