Elias Norbert: Proces civilizacije

200,00 kn

Norbert Elias: Proces civilizacije

Prva knjiga – Promene ponašanja u gornjim društenim slojevima na zapadu: 1. Sociogeneza pojmova “civilizacija” i “kultura” (Prva glava: sociogeneza suprotnosti “kultura” i “civilizacija” u Nemačkoj; O sociogenezi pojma “civilisation”  u Francuskoj); 2. O civilizaciji kao specifičnoj promeni ljudskog ponašanja. Druga knjiga – Promene društva nacrt za jednu teoriju civilizacije: 3. O sociogenezi zapadne civilizacije (mehanizmi feudalizacije; Sociogeneza države).

(S6)

Na zalihi

Šifra: 52083 Kategorija: